088 999 50 00

Duurzaam

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van onze speerpunten. We nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze CO2-footprint serieus en streven ernaar early adopters te zijn. Onze duurzaamheidsambities komen tot uiting in het takenpakket van onze (eigen) adviseur Duurzaamheid. Ambities:

  • Vergroten van het duurzaamheids-bewustzijn, bij onze medewerkers en die van onze ketenpartners. Iedereen moet én kan iets doen aan duurzaamheid! Zowel zakelijk als privé;
  • Werken aan het verlagen van de CO2-footprint van onze organisatie;
  • Onderzoek naar circulaire en/of te hergebruiken materialen.

Wij als onderhoudsbedrijf spelen een grote rol en vormen de (missende) schakel tussen bewoners en corporaties als het gaat om verduurzaming van de sociale woningvoorraad. We zijn ons bewust dat het verminderen van de CO2 -footprint noodzakelijk is voor het leefbaar houden van onze planeet. Woningen, (met name de verwarming) vormen het leeuwendeel van de circa 10.000 kilo CO2 die elke Nederlander per jaar uitstoot. Het positieve nieuws is dat er dus ook veel winst is te behalen! Naast schaarste in fossiele brandstoffen zijn veel materialen die wij gebruiken gelimiteerd. Daarbij komt dat veel materialen die nu na het slopen afgedankt worden, heel goed en relatief hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. Wij werken samen met verschillende partners die zich richten op het faciliteren van overschotten en het hergebruiken van bouwmaterialen. Het is belangrijk om methoden voor hergebruik te onderzoeken & evalueren om de kwaliteit te waarborgen en steeds méér materialen een nieuw leven te geven. 

Wij werken ook met (deels) biobased verfsoorten.

Milieustraat vestiging Amsterdam

Wij scheiden ons bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen zelf. Hiervoor is een milieustraat ingericht.

Forro

Fineo

Gold Standard

Per 1 november 2021 compenseert Van Wijk de volledige primaire CO2 uitstoot door het ondersteunen van projecten van the Gold Standard.