088 999 50 00

Protocol Samen Veilig Doorwerken
3 april 2020

Het ministerie van BZK heeft samen met de bouw- en technieksector het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’ opgesteld, zodat bedrijven in deze sectoren zo veel mogelijk en op een verantwoorde manier het werk kunnen doorzetten.
Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de Coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches, waaronder OnderhoudNL, en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Het protocol is gepubliceerd op onze website.