088 999 50 00

Algemene projectinformatie WC Lunetten

Er is een hoge mate van verontreiniging waardoor het complex WC Lunetten onverzorgd oogt. Er zijn duidelijke schades zichtbaar ter plaatse van metselwerk en kozijnen. Een zorgvuldige afweging tussen herstellen en vervanging zal gemaakt worden, waarbij het uitgangspunt is dat desinvesteringen vermeden worden bij een exploitatie van tenminste 25 jaar. Er is een ratjetoe aan materialen toegepast die elkaar niet altijd complementeren. Vermoedelijk heeft het complex een laag E.I. (structurele toepassing enkel glas en on-geïsoleerde gevelbekleding).

Portaal

Overdag zijn er veel bewegingen in en rond het complex door de aanloop naar de ondergelegen winkels. ’s Avonds is het een stuk rustiger. Door de beperkte aanwezigheid van algemene verlichting en de ruime opzet van het complex met veel donkere hoekjes en paden ontstaat een gevoel van verminderde veiligheid.

Het complex is uitdagend te noemen als het gaat om bereikbaarheid ten behoeve van onderhoud. Door de toepassing van onderhoudsvriendelijk materialen  zullen toekomstige onderhouds- en de daarbij behorende bereikbaarheidskosten drastisch dalen.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

Van Wijk VGO (en ketenpartners) zal een grondige inspectie uitvoeren waarna nauwkeurig, op woningniveau, inzichtelijk is wat er precies aan welke woning gedaan moet worden. De afspraken krijgen vorm in een dagplanning. Waar overigens flexibel mee kan worden omgegaan op het moment dat een bewoner toch niet aanwezig is. Warme opnames of huisbezoeken door de uitvoerder zijn de eerste kennis-makingen, waar direct toelichting gegeven wordt aan de bewoner. De uitvoerder ziet dan ook of het een bewoner is die veel thuis is, hulpbehoevend is, etc. De werkzaamheden waarvoor de bewoner toegang moet verlenen worden zoveel mogelijk gecombineerd, daarbij lettend dat een woning niet overspoeld wordt met werklieden. Dus efficiënt omgaan met tijd en overlast voor de bewoner beperken. Na de werkzaamheden/planning te hebben gecommuniceerd met de bewoners, controleren wij of alles bij de bewoner duidelijk is. Op het werk hebben wij vaste contactpersonen voor klachten-onderhoud en vragen.

Indien noodzakelijk zullen wij voorafgaand aan de werkzaamheden voorzieningen treffen om (bijvoorbeeld) vleermuizen en mussen niet te storen tijdens het broed- en overwinterseizoen. Bij het vervangen van  gevelbekleding of gehele kozijnelementen kùnnen balts- en nestlocaties namelijk verstoord worden. Een oplossing is het plaatsen van broedkasten, waardoor de fauna geen last heeft van de werkzaamheden aan de gevelbekleding en/of kozijnen. De ondergelegen winkels dienen ten alle tijden bereikbaar te blijven, daarom hebben wij in samenwerking met Instant Steigers een steigerplan bedacht waardoor de toegang en zicht van de ondergelegen winkels niet belemmerd worden, terwijl de veiligheid van ons personeel en bezoekers en bereikbaarheid van de bovengelegen verdiepingen gewaarborgd blijven.

Fotos