088 999 50 00

Algemene projectinformatie VvE De Vrolike Eik 1

In opdracht van VvE Beheer Amsterdam voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de buitengevels.

In de week van 29 juli gaan wij voorbereidingen treffen om werkzaamheden aan de buitenzijde van uw complex uit te voeren. We beginnen met het plaatsen van steigers.

In totaal zijn we ongeveer acht weken aan het werk. Bij onvoorziene (weers)omstandigheden, zou deze periode iets langer kunnen duren. Bij vertragingen brengen wij u schriftelijk op de hoogte.

Onze vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt om uw complex weer netjes in de verf te zetten! Misschien is het wat stoffiger dan normaal, vanwege het schuren. En u zult waarschijnlijk ook ‘werk-geluiden’ horen.

BOUWPLAATS

Onze bouwplaats (voor materiaalopslag, een schaftkeet, toilet en vuilcontainer) bouwen wij op enkele parkeervakken. Er is gedurende de werkzaamheden dus minder parkeergelegenheid voor de bewoners.

STEIGERS: VERBODEN VOOR BEWONERS

Het is niet toegestaan voor bewoners om de steigers te betreden. Zowel tijdens als buiten werktijden. LET OP: Insluipgevaar. Door de steigers is het gemakkelijker om in te breken. Sluit ramen en deuren daarom secuur af.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

 1. Het herstellen van houtrotschade.
 2. Schilderen van houten kozijnen, ramen en deuren;
 3. Glasbewassing.

Pas op: NAT

We gaan alle houten delen schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen bordjes om u te waarschuwen.

Verwacht Wat wordt er van mij verwacht

Algemeen

 • Wij vragen u  voorzichtig te zijn rondom de plaats van de werkzaamheden. En houd een oogje op uw huisdieren!

Tijdens het opbouwen en afbreken van de steigers

 • Graag een strook van minimaal twee meter rondom het complex vrijhouden. Dus ook graag in de achtertuin!
 • Alle losse spullen (tuinmeubilair, barbecues, plantenbakken, vuilnisemmers, fietsen) tijdelijk verwijderen.
 • Beplanting rondom de gevels graag snoeien en/of verwijderen.
 • Pergola’s en uitbouwen moeten mogelijk tijdelijk verwijderd worden.
 • Tijdens het opbouwen en afbreken van de steigers willen wij u vragen zo veel mogelijk binnen te blijven om ongelukken te voorkomen. Vraag aan de betreffende medewerkers of u veilig de woning kunt verlaten.
 • Wij willen u er op attenderen gedurende de periode van de werkzaamheden ramen en deuren op slot te houden.
 • Parkeer uw auto op voldoende afstand.

Ten behoeve van/tijdens de onderhoudswerkzaamheden

 • Vensterbanken binnen in de woning graag leegruimen! Door trillingen van schuren en frezen kunnen uw spullen van de vensterbank vallen.
 • Graag alle losse spullen van uw balkon afhalen.
 • Uw eventueel aangebrachte satellietschotel tijdelijk verwijderen.
 • Wij vragen u voorzichtig te zijn rondom de plaats van de werkzaamheden, voor eventuele schade aan uw eigendommen veroorzaakt door onoplettendheid uwerzijds kunt u ons niet aansprakelijk stellen.
 • Voor de bovenstaande punten willen wij u adviseren om de aanwijzingen van de vaklieden goed op te volgen.

FAQ Veelgestelde vragen

Moeten wij tijdens de werkzaamheden thuis zijn?
Wij hebben uw medewerking een aantal keer nodig. Bijvoorbeeld om de deur te schilderen of de onderhoudsbeurt aan de ramen uit te voeren. Wij maken hiervoor een afspraak met u.
Ik kan niet op de afgesproken datum/tijdstip thuis zijn. Wat moet ik doen?
Als u niet aanwezig kunt zijn op de voorgestelde datum of het tijdstip, vragen wij u contact op te nemen met onze teamleider Wesley van Sluis, zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Waar kan ik terecht voor vragen of klachten tijdens de werkzaamheden?
Tijdens het werk kunt u terecht bij Wesley van Sluis, zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Tijdens de werkzaamheden is er schade ontstaan. Waar kan ik dit melden?
U kunt eventuele schade binnen 48 uur per mail melden bij onze teamleider Wesley van Sluis. Zijn mailadres staat verderop vermeld. Of u kunt hiervoor het www.vanwijkvgo.nl/evaluatieformulier gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk als uw eigendommen beschadigen, als u deze op ons verzoek niet (volledig) hebt ontruimd of verwijderd.
Kan ik mijn schotelantenne door de aannemer laten verwijderen?
Nee, uw zelf aangebrachte schotelantenne mag u zelf voor aanvang van het werk verwijderen.
Hebben wij overlast van de steigers?
Voor de werkzaamheden worden rondom het gehele complex steigers geplaatst en daar kunt u hinder van ondervinden. De steiger zal altijd zo geplaatst worden dat u uw woning in en uit kunt. Wij willen u er op attenderen gedurende de periode van de werkzaamheden ramen en deuren op slot te houden.
Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden zijn per woning verschillend en zullen vaak meerdere dagen duren. Het project duurt in totaal zo'n acht weken.

Plattegrond en routing

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken op de volgende dagen / tijdstippen:

Maandag
7:00 - 16:00 uur
Dinsdag
7:00 - 16:00 uur
Woensdag
7:00 - 16:00 uur
Donderdag
7:00 - 16:00 uur
Vrijdag
7:00 - 16:00 uur
Zullen wij u terugbellen?

Contact

Neem direct contact op met projectleider Roy Geers.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over Van Wijk Vastgoedonderhoud, vul dan hier uw bevindingen in.


U kunt telefonisch een afspraak maken of via onderstaand formulier. Let op, uw afspraak dient nog te worden bevestigd.

Uw contactpersonen we denken graag mee

Roy Geers
Projectleider
Wesley van Sluis
Teamleider
Download de PDF