088 999 50 00

Algemene projectinformatie Veghelstraat e.o. Almere

In opdracht van de Alliantie voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de buitengevels. In totaal zijn we ongeveer 30 weken aan het werk (verwachte einddatum medio oktober 2020). Bij onvoorziene (weers) omstandigheden, zou deze periode iets langer kunnen duren. Bij vertragingen brengen wij u schriftelijk op de hoogte.
Onze vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt om uw complex weer netjes in de verf te zetten! Misschien is het wat stoffiger dan normaal, vanwege het schuren. En u zult waarschijnlijk ook ‘werk-geluiden’ horen.

BOUWPLAATS

Onze bouwplaats (voor materiaalopslag, een schaftkeet, toilet en vuilcontainer) plaatsen wij op enkele parkeervakken. Er is tijdens het opknappen dus minder parkeergelegenheid.

de Alliantie

STEIGERS: VERBODEN VOOR BEWONERS

Om overal bij te kunnen maken wij gebruik van steigers. Het is niet toegestaan om de steigers te betreden. Zowel tijdens als buiten werktijden. LET OP: Insluipgevaar. Door de steigers is het gemakkelijker om in te breken. Sluit ramen en deuren daarom secuur af.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

  • Herstel houtrotschade;
  • Buitenschilderwerk op hout, metaal en steen;
  • Vervangen houten gevelbekleding;
  • Reinigen en hydrofoberen (impregneren) metselwerk;
  • Vervangen voegwerk en plaatselijk herstel metselwerk;
  • Na-isoleren gevels (aanbrengen extra isolatie in spouw).

Pas op: NAT
We gaan alle houten delen schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen bordjes om u te waarschuwen.

Fotos