088 999 50 00

Algemene projectinformatie Pieter Lodewijk Takstraat 1 t/m 31 e.o. Amsterdam

De Pieter Lodewijk Takbuurt is een beroemd voorbeeld van volkshuisvesting. Het is naar een ontwerp van twee leidende architecten van de Amsterdamse School, Michel de Klerk (1884-1923) en Piet Kramer (1881-1962) gebouwd. De arbeiderswoningen hebben een allure die tot dat moment alleen aan prestigieuze gebouwen voorbehouden was. Van meet af aan werd het daarom beschouwd als een monument voor de emancipatie van de arbeidersbeweging zoals wordt bevestigd door ter plekke aangebrachte inscripties, gedenktekens en beeldhouwwerk. In 1974 werd de hele P.L. Takbuurt op grond van de uitzonderlijke architectuurkwaliteit tot Rijksmonument verklaard. (bron: Amsterdam.nl)

De Alliantie heeft Van Wijk Vastgoedonderhoud de opdracht gegeven om de gevels op te knappen.

We starten op 11 maart 2019 met de werkzaamheden en denken 10 weken nodig te hebben om alle werkzaamheden uit te voeren.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

 • Voorafgaand aan de werkzaamheden zullen wij (gefaseerd) steigers plaatsen;
 • Diverse reinigingswerkzaamheden;
 • Metsel en voegwerkherstel aan de buitengevels;
 • Mocht het metselwerk leiden tot een schade aan het schilderwerk, zullen wij dit repareren.

Verwacht Wat wordt er van mij verwacht

 • In verband met het plaatsen van steigers vragen wij u om een strook van ongeveer anderhalve meter vrij te maken langs de voor-, achter – en eventuele kopgevels ter plaatse van uw woning;
 • Roerende goederen zoals plantenbakken, vuilnisemmers, fietsen en dergelijke gedurende de werkzaamheden te verwijderen;
 • Beplanting tegen en rondom de gevels dienen teruggesnoeid of verwijderd te worden;
 • Ook pergola’s tijdens de werkzaamheden graag verwijderen;
 • Gordijnen en zonneschermen aan de buitengevel weg te halen;
 • Uw huisdieren in de gaten te houden;
 • Uw satellietschotel (indien aanwezig) graag tijdens de werkzaamheden verwijderen.

Tenslotte:

 • Vragen wij u voorzichtig te zijn rondom de plaats van de werkzaamheden.
 • Voor eventuele schade aan uw eigendommen veroorzaakt door onoplettendheid en of geen medewerking uwerzijds kunt u ons niet aansprakelijk stellen;
 • Willen wij u vragen de aanwijzingen van onze vaklieden op te volgen;
 • Indien wij extra kosten moeten maken, zijn wij genoodzaakt deze kosten aan u door te berekenen.

FAQ Veelgestelde vragen

Moet er iemand thuis zijn, tijdens de werkzaamheden?
Mocht het metselwerk leiden tot een schade aan het schilderwerk, zullen wij dit repareren. Wij maken een afspraak met u.
Ik kan niet op de afgesproken datum/tijdstip thuis zijn. Wat moet ik doen?
Als u niet aanwezig kunt zijn bij het schilderwerk, vragen wij u contact op te nemen met onze uitvoerder (de contactgegevens staan hieronder vermeld). Hij zal een nieuwe afspraak met u maken.
Kan ik mijn schotelantenne door de aannemer laten verwijderen?
Nee, de schotelantenne mag u zelf voor aanvang van het werk verwijderen.
Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden zijn per woning verschillend. Wij proberen de overlast te beperken door de werkzaamheden vlot en voortvarend uit te voeren.
Waar kan ik terecht voor vragen of klachten tijdens de werkzaamheden?
Tijdens het werk kunt u terecht bij de uitvoerder, de contactgegevens staan hieronder vermeld.
Hebben wij overlast van de steigers?
Voor de werkzaamheden worden er rond het complex steigers geplaatst en daar kunt u hinder van ondervinden. De steiger wordt zo geplaatst dat u altijd uw woning in en uit kunt.
Tijdens de werkzaamheden is er schade ontstaan. Waar kan ik dit melden?
Als wij tijdens het werk iets van uw eigendommen beschadigen, vragen wij u om dit binnen één werkdag te melden bij onze uitvoerder/projectleider. Hij neemt dan contact met u op voor de verdere afhandeling. U kunt hiervoor dit evaluatieformulier gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk als uw eigendommen beschadigen tijdens de uitvoering, als u deze niet op ons verzoek volledig heeft ontruimd of verwijderd.
Wanneer zijn de werkzaamheden gereed?
Als de werkzaamheden bij uw woning gereed zijn, bespreekt de uitvoerder met u of alles naar uw tevredenheid is verlopen en uitgevoerd. Tevens verzoeken wij u of u wilt meewerken aan een korte enquete (die dan aan u wordt overhandigd).
Ik heb toch nog een andere vraag!
Voor vragen over de dagelijkse werkzaamheden, voor eventuele suggesties of problemen over de uitvoering kunt u contact opnemen met onze uitvoerder, de contactgegevens staan hieronder vermeld.

Plattegrond en routing

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken op de volgende dagen / tijdstippen:

Maandag
7:00 - 16:00 uur
Dinsdag
7:00 - 16:00 uur
Woensdag
7:00 - 16:00 uur
Donderdag
7:00 - 16:00 uur
Vrijdag
7:00 - 16:00 uur
Zullen wij u terugbellen?

Contact

Neem direct contact op met uitvoerder Peter Vermeulen.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over Van Wijk Vastgoedonderhoud, vul dan hier uw bevindingen in.


U kunt telefonisch een afspraak maken of via onderstaand formulier. Let op, uw afspraak dient nog te worden bevestigd.

Uw contactpersonen we denken graag mee

Peter Vermeulen
Uitvoerder
Sander van den Bos
Projectleider
Download de PDF