088 999 50 00

Algemene projectinformatie Keizersgracht 149 te Amsterdam

In opdracht van de VvE gaan wij onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het complex waar u woont. We starten in de week van 16 augustus as. en verwachten hier zeven weken bezig te zijn. Bij onvoorziene (weer) omstandigheden, zou deze periode iets langer kunnen duren,. Bij vertragingen brengen wij u schriftelijk op de hoogte. Onze vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt! Misschien is het wat stoffiger dan normaal, vanwege het schuren. En u zult waarschijnlijk ook ‘werk-geluiden’ horen.

Steigers

Om de daken, kozijnen en gevels veilig te bereiken, maken wij gebruik van steigers. Het is niet toegestaan voor de bewoners om de steigers te betreden. Let op: insluipgevaar. Door de steigers is het makkelijker om in te breken. Sluit ramen en deuren daarom goed af.

VvE Keizersgracht 149

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

  • Inventarisatie van houtrot aan alle houten onderdelen van de zij- en achter-gevels;
  • Vervangen van deur met kozijn in de tuin op de achtergevel;
  • Plaatselijk vervangen dakbedekking en zinken schoorsteenkap;
  • Plaatselijk herstel en/of vervanging van het lood:
  • Plaatselijk aanbrengen van kierafdichtingsprofielen;
  • Controle hang- en sluitwerk draaiende delen;
  • Schilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, boei- en goot-lijsten op de zij- en achter-gevel.

Pas op: NAT

We gaan alle houten delen schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen bordjes om u te waarschuwen.

Fotos