088 999 50 00

Algemene projectinformatie Javakade 618 t/m 440, Blok 1

In de week van 8 tot 12 juli gaan wij voorbereidingen treffen om werkzaamheden aan de buitenzijde van uw complex uit te voeren. We beginnen met het plaatsen van steigers.

Vanaf 15 juli gaan de werkzaamheden aan blok 1 echt starten.

In totaal zijn we ongeveer acht weken aan het werk. Bij onvoorziene (weer)omstandigheden, zou deze periode iets langer duurt. Bij vertragingen brengen wij u schriftelijk op de hoogte.

Onze vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen, maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt om uw complex weer netjes in de verf te zetten! Misschien is het wat stoffiger dan normaal, vanwege het schuren. En u zult waarschijnlijk ook ‘werk-geluiden’ horen.

BOUWPLAATS

Onze bouwplaats (voor materiaalopslag, een schaftkeet, toilet en vuilcontainer) bouwen wij op enkele parkeervakken. Er is gedurende de werkzaamheden dus minder parkeergelegenheid voor de bewoners.

STEIGERS: VERBODEN VOOR BEWONERS

Het is niet toegestaan voor bewoners om de steigers te betreden. Zowel tijdens als buiten werktijden.

Bouwinvest - MVGM

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

  1. Reinigen van stalen, kunststof, aluminium en houten delen;
  2. Herstellen van houtrot en defecte houtden onderdelen;
  3. Schilderen van alle houten delen.

Om overal bij te kunnen zullen wij gebruikmaken van steigers en hoogwerkers.

Pas op: NAT

We gaan alle houten delen schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen deze bordjes om u te waarschuwen.

Fotos