088 999 50 00

Algemene projectinformatie Burgemeester van de Pollstraat 469-557

Groot onderhoud Burgemeester van de Pollstraat 469-557

Stadgenoot

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

Werkzaamheden buiten

 • Vervangen postkasten met bellentableau met in de woningen een videofoon;
 • Nazien deurdrangers en hang- en sluitwerk, (vervangen van kapotte onderdelen, plaatsen inbraakveilig sluitplan);
 • Schilderwerk van houten kozijnen en deuren;
 • Voegwerkherstel raamdorpels;
 • Aanbrengen duivenwering ter plaatse van plantenbak op balkons;
 • Indien privé tuin: rooien tuin, vernieuwen terrastegels, vernieuwen schutting incl. aanbrengen poort.

Algemene werkzaamheden

 • Opknappen trappenhuis;
 • Vervangen van de buitendeur van het noodtrappenhuis door een zelfsluitend spijlenhekwerk incl. inbraakveilig hang- en sluitwerk;
 • Dichtzetten/isoleren oude vuilstortkokers;
 • Controleren en waar nodig repareren van de rioleringsstandleidingen;
 • Schilderwerk van hekwerken (en herstel), betonwerken, kopgevels, liftschacht etc.;
 • Gevelreiniging;
 • Coaten balkon en galerijvloer.

Fotos