088 999 50 00

Richtlijnen i.v.m. coronavirus (COVID-19)

Maatregelen/richtlijnen

Week 17

Week 14

Wij monitoren onze werkwijze en toetsen deze aan de landelijke maatregelen. Indien nodig zullen we aanvullende maatregelen nemen.

Bent u ziek: Graag een rode sticker plakken!

Graag brengen wij u op de hoogte van de maatregelen die wij treffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We zetten hieronder op een rij:

 1. Indien de bewoner(s) ziek is/zijn betreden wij de woning niet;
 2. Alleen medewerkers die vrij zijn van klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) zijn aan het werk;
 3. Wij wassen de handen bij binnenkomst in de keet;
 4. Werken met handschoenen is verplicht;
 5. Wij beperken het contact met bewoners en collega’s zoveel mogelijk en houden minimaal 1,5 meter afstand;
 6. We rijden zoveel mogelijk apart (of in koppels);
 7. We werken steeds in dezelfde koppels  en gaan ook  per koppel de keet in.

Bent u ziek? Graag een rode sticker plakken!

Wij willen u verzoeken met een rode sticker (op het raam of bij de deur) aan te geven dat u ziek bent. Dan komen wij een andere keer terug. Bij voorbaat onze dank hiervoor.

Graag een rode sticker plakken als u ziek bent.

18 maart 2020

Algemeen: Let goed op je persoonlijke hygiëne.

 1. De richtlijnen van het RIVM zijn niet gewijzigd, de onze (dus) ook niet;
 2. Werktijdverkorting is (nog) niet aan de orde omdat we, gelukkig, door kunnen werken!

Op de projecten:

 1. Breng de onderaannemers op de hoogte van de informatie over Corona op deze website en op onze poster.

17 maart 2020

Algemeen:

 1. De richtlijnen van het RIVM zijn niet gewijzigd, de onze (dus) ook niet;
 2. Een loopneus is geen reden om thuis te blijven. Bij hoesten en verkoudheid wel thuisblijven!
 3. Iedereen bij Van Wijk met Corona- klachten wordt gebeld;
 4. Let goed op je persoonlijke hygiëne.

Op de projecten:

 1. Er zijn Corona-posters om op te hangen in trappenhuizen zodat de bewoners over onze maatregelen kunnen lezen;
 2. We gaan werken met stickers. Bewoners krijgen een brief met een aantal rode stickers. Een rode sticker op het raam/de deur betekent ‘ik ben ziek, kom niet binnen’.
 3. Het buitenwerk en mutatiewerk gaat door, iedereen moet zich houden aan de richtlijnen;
 4. Let goed op je persoonlijke hygiëne en houd afstand.

16 maart 2020

Algemeen:

 1. Richtlijnen RIVM zijn leidend; 
 2. Thuis werken: Na overleg met je leidinggevende;
 3. Voor mensen die ziek zijn. Ben je 24 uur klachtenvrij? Dan weer aan het werk! (conform richtlijnen RIVM);
 4. We gaan werktijdverkorting aanvragen;
 5. Calamiteitenverlof/zorgverlof (snipperdagen) wordt individueel beoordeeld.

Op de projecten:

 1. Handen wassen bij binnenkomst keet/werken met handschoenen verplicht;
 2. Het contact met bewoners zoveel mogelijk beperken en afstand houden. Vraag of de bewoner(s) ziek zijn. Betreed in die gevallen de woning niet;
 3. Houdt ook op het werk afstand van elkaar. Werk in dezelfde koppels  en ga per koppel de keet. Er zijn dus meerdere lunch/koffie momenten.

Communicatie richting bewoners:

13 maart 2020

Op de projecten

 1. Werk met handschoenen;
 2. Was je handen bij binnenkomst in de keet;
 3. Lunch- en koffiepauzes: niet gezamenlijk;
 4. Overleg alleen noodzakelijk en in kleine groepen;
 5. Houd afstand (min. twee meter) tot de bewoners en collega’s;
 6. Schud geen handen;
 7. Beperk sociale contacten;
 8. Nies/hoest in de holte van je arm
 9. Gebruik papieren zakdoeken
 10. Blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis. Meld dit bij je leidinggevende.

Op kantoor

 1. Overleg met je leidinggevende of je thuis kunt/moet werken;
 2. Was je handen zo vaak mogelijk;
 3. Beperk sociale contacten;
 4. Lunch- en koffiepauzes: niet gezamenlijk. Neem brood mee van thuis;
 5. Overleg alleen noodzakelijk en in kleine groepen;
 6. Houd afstand (min. twee meter);
 7. Schud geen handen;
 8. Nies/hoest in de holte van je arm;
 9. Gebruik papieren zakdoeken;
 10. Blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis. Meld dit bij je leidinggevende.

De beide recepties (De Meern en Amsterdam) blijven ‘bemand’.

Actuele ontwikkelingen

De updates worden gemaild, geplaatst op deze site en opgehangen in de keten.

Heb je (algemene) vragen over het coronavirus Er is een landelijk telefoonnummer ingesteld: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).

4 maart 2020

De algemene maatregel is dat je per direct een zelf-quarantaine van 14 dagen in acht moet nemen, vanaf het moment dat je uit de risicogebieden in Noord-Italië, Hongkong, Macau, Zuid-Korea of Singapore bent teruggekomen.

Alle regio’s in Noord-Italië zijn met ingang van vandaag (4 maart 2020) toegevoegd aan de lijst van gebieden waarvoor een een reisverbod en een 14-daagse zelf-quarantaine geldt.

Dat betekent dat iedereen die de afgelopen 14 dagen ( v.a. 17 februari) is teruggekomen uit bovengenoemde gebieden, met onmiddellijke ingang thuis moet werken. De zelf-quarantaine geldt voor een periode van 14 dagen, startend vanaf de eerste dag dat je bent teruggekomen.

Geef door aan Suzanne Speijers (088-9995054), Edith Otte (088-9995211), Karin Lips (088-9995072) of je in de afgelopen twee weken in een (van de ) risicogebied(en) bent geweest.

Algemene gezondheidsrichtlijnen

Neem direct telefonisch contact op met je huisarts als je griepachtige symptomen ontwikkelt en reden hebt om te denken dat je bent blootgesteld aan het virus. We wijzen je nogmaals op de algemene hygiëne maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

 

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Was voedsel goed en draag zorg voor een goede bereiding
 • Draag een gezichtsmasker bij het omgaan met besmette mensen
 • Sporten en een goede nachtrust dragen bij aan het versterken van het immuunsysteem

Veelgestelde vragen

 

Deze Q&A zal regelmatig worden bijgewerkt naarmate de gebeurtenissen zich ontwikkelen.

Waarom neemt Van Wijk voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus?

Aangezien het coronavirus zich blijft verspreiden, onder andere de recente uitbraken in Europa, worden voorzorgsmaatregelen genomen om het welzijn van iedereen te garanderen en het risico op kruisbesmetting onder collega’s tot een minimum te beperken. We houden zorgvuldig toezicht op de richtlijnen en adviezen van officiële gezondheidsautoriteiten wereldwijd en we stemmen de voorzorgsmaatregelen af op deze richtlijnen.

Ik heb vakantieplannen voor een van de landen waar het coronavirus is vastgesteld? Kan ik daarheen gaan?

Wat werknemers in hun eigen tijd doen is privé. We raden je echter aan om de adviezen en richtlijnen van de lokale autoriteiten met betrekking tot reizen en het voorkomen van ziekten op de voet te volgen.

Wat gebeurt er als het virus zich verder verspreidt?

We blijven de situatie dagelijks volgen om ervoor te zorgen dat er adequate maatregelen worden genomen. We blijven je informeren wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. 

Ik ervaar griepachtige verschijnselen en heb reden om aan te nemen dat ik aan het virus ben blootgesteld. Wat moet ik doen?

Zoek onmiddellijk medische hulp, neem telefonisch(!) contact op met je huisarts. Blijf thuis. Breng vervolgens je leidinggevende op de hoogte en volg het standaardproces voor de registratie van ziekteverzuim. Je leidinggevende zal contact opnemen met P&O over wat er vervolgens moet gebeuren.

Ik ben een leidinggevende en een van mijn teamleden heeft gebeld met griepachtige symptomen. Ze kunnen zijn blootgesteld aan het virus. Wat moet ik doen?

Zorg ervoor dat je medewerker medische hulp zoekt (telefonisch met zijn/haar huisarts). Hij/zij moet thuis blijven. Volg vervolgens het standaardproces voor het registreren van ziekteverzuim en neem contact op met P&O om de vervolgstappen te bespreken. 

Ik heb de afgelopen twee weken het vasteland van China of Hong Kong bezocht. Wat moet ik doen?

Als je griepachtige verschijnselen ervaart en reden hebt om aan te nemen dat je aan het virus bent blootgesteld, vraag dan onmiddellijk (telefonisch) medische hulp. Blijf thuis, informeer je leidinggevende en volg het standaardproces voor de registratie van ziekteverzuim. 

Ik heb contact gehad met familieleden/vrienden etc. die recentelijk zijn teruggekeerd van het vasteland van China, Hong Kong of Noord Italië. Wat moet ik doen?

Neem contact met hen op en vraag of ze binnen 14 dagen na terugkeer griepachtige symptomen hebben ontwikkeld die verband kunnen houden met het virus. Als dat zo is, blijf dan thuis, zoek onmiddellijk (telefonisch) medische hulp en informeer je leidinggevende. 

Waarom is twee weken zelf-quarantaine nodig na een bezoek van een van de gebieden waar een negatief reisadvies van toepassing (nu dus ook alle regio’s in Noord-Italië) is?

De incubatietijd voor het virus is tot 14 dagen, daarom zorgt de zelf-quarantaine ervoor dat iedereen veilig en gezond blijft.

Voor overige vragen kun je terecht bij P&O bij Suzanne Speijers (088-9995054), Edith Otte (088-9995211) of Karin Lips (088-9995072).

Op de hoogte blijven: zorg dat je gegevens bekend zijn bij P&O

We blijven de situatie volgen om ervoor te zorgen dat er adequate maatregelen worden genomen. Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, houden we je op de hoogte. Zorg ervoor dat je gegevens en dan met name het telefoonnummer waar je privé te bereiken bent, bekend is bij P&O. Als dat nodig mocht zijn kunnen we je dan via een SMS-bericht snel bereiken, ook buiten werktijd of als je niet op kantoor bent en geen berichten kunt lezen.

Samenwerkingspartners en leveranciers

We staan in nauw contact met onze samenwerkingspartners en leveranciers; als zij bij Van Wijk zijn moeten zij zich aan dezelfde regels en afspraken houden als medewerkers.

We blijven de situatie dagelijks monitoren en staan in voortdurend contact met de officiële gezondheidsinstanties, om er zeker van te zijn dat we de juiste maatregelen nemen voor het welzijn van iedereen en om het risico van onderlinge besmetting te minimaliseren.

Andere vragen?

Voor overige vragen kun je terecht bij P&O bij Suzanne Speijers (088-9995054), Edith Otte (088-9995211) of Karin Lips (088-9995072).