088 999 50 00

COVID-19

Wij monitoren onze werkwijze en toetsen deze aan de landelijke maatregelen. Indien nodig zullen we aanvullende maatregelen nemen.Graag brengen wij u op de hoogte van de maatregelen die wij treffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We zetten hieronder op een rij:

Algemeen

Richtlijnen RIVM zijn leidend!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de projecten

 1. Werk met handschoenen;
 2. Was je handen bij binnenkomst in de keet;
 3. Lunch- en koffiepauzes: niet gezamenlijk;
 4. Overleg alleen noodzakelijk en in kleine groepen;
 5. Houd afstand (min. twee meter) tot de bewoners en collega’s;
 6. Schud geen handen;
 7. Beperk sociale contacten;
 8. Nies/hoest in de holte van je arm
 9. Gebruik papieren zakdoeken
 10. Blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis. Meld dit bij je leidinggevende.
 11. We rijden zoveel mogelijk apart (of in koppels);
 12. We werken steeds in dezelfde koppels  en gaan ook  per koppel de keet in.

Protocol: Bij de bewoners thuis

 1. Handen wassen/desinfecteren.
 2. Aanbellen;
 3. Twee stappen terug doen (1,5 meter afstand nemen);
 4. Informeer naar de gezondheid van de bewoner;
 5. Verkoudheidsklachten of corona: beterschap wensen en vertrekken;
 6. Gezond: toestemming vragen om binnen te komen;
 7. Bewoners verzoeken om naar een andere ruimte vertrekken, maar in ieder geval 1,5 meter afstand te bewaren;
 8. Draag masker of mondkapje, ga naar binnen
 9. Voorkom in één ruimte met de bewoners te zijn. Laat hen je waarschuwen (roepen of via mobiel) als ze  er bij willen. Ga dan zelf naar een andere ruimte;
 10. Vragen de bewoner het huis te ventileren.

Op kantoor

 1. Werk thuis;
 2. Was je handen zo vaak mogelijk;
 3. Beperk sociale contacten;
 4. Lunch- en koffiepauzes: niet gezamenlijk;
 5. Overleg alleen noodzakelijk en in kleine groepen;
 6. Houd afstand (min. twee meter);
 7. Schud geen handen;
 8. Nies/hoest in de holte van je arm;
 9. Gebruik papieren zakdoeken.

Samenwerkingspartners en leveranciers

We staan in nauw contact met onze samenwerkingspartners en leveranciers; als zij bij Van Wijk zijn moeten zij zich aan dezelfde regels en afspraken houden als medewerkers.

We blijven de situatie dagelijks monitoren en staan in voortdurend contact met de officiële gezondheidsinstanties, om er zeker van te zijn dat we de juiste maatregelen nemen voor het welzijn van iedereen en om het risico van onderlinge besmetting te minimaliseren.

Andere vragen?

Voor overige vragen kunt u terecht bij: Sander van den Bos.