088 999 50 00

Algemene projectinformatie VvE de Piramide te Amsterdam

In opdracht van Ymere voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de buitengevels van het gebouw waar u woont. In de week 16, op woensdag 17 april 2023 gaan wij voorbereidingen treffen om werkzaamheden uit te voeren. We beginnen met het plaatsen van steigerwerk aan de gevels aan de buitenring (zie plattegrond/routing verder hieronder). In totaal zijn we ongeveer zestien weken aan het werk in de buitenring. Bij onvoorziene (weer)omstandigheden, zou deze periode iets langer kunnen duren. Bij vertragingen brengen wij u schriftelijk op de hoogte. Onze vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt! Misschien is het wat stoffiger dan normaal, vanwege het schuren. En u zult waarschijnlijk ook ‘werk-geluiden’ horen.

Bouwplaats

Onze bouwplaats (voor materiaalopslag, een schaftkeet, toilet en vuilcontainer) bouwen wij op enkele parkeervakken. Er is gedurende de werkzaamheden dus minder parkeergelegenheid.

Steigers: verboden voor bewoners

Het is niet toegestaan voor bewoners om de steigers te betreden. Zowel tijdens als buiten werktijden. LET OP: Insluipgevaar. Door de steigers is het gemakkelijker om in te breken. Sluit ramen en deuren daarom secuur af.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

Aan de buitenring:

 • Plaatsen van stalen gevelsteigers;
 • Reinigen van diverse steenachtige ondergronden;
 • Asbestinventarisatie en asbestsanering;
 • Repareren van houtrot en kapotte houten onderdelen gevels;
 • Montage houten kozijnen (vervangen PH-schruiframen);
 • Schilderen houten, metalen en steenachtige ondergronden gevels;
 • Vervangen dilatatie uitvoegen;
 • Vervangen hemelwaterafvoeren;
 • Ramen schoonmaken.

Pas op: NAT

We gaan alle houten delen schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen bordjes om u te waarschuwen.

Verwacht Wat wordt er van mij verwacht

Algemeen, wilt u:

 • Losse spullen (tuinmeubilair, barbecues, plantenbakken, vuilnisemmers, fietsen) van uw balkon of in uw tuin verwijderen?
 • Uw satellietschotel (indien aanwezig) tijdelijk verwijderen?
 • Voorzichtig zijn? En een oogje op uw huisdier(en) houden?
 • Vensterbanken leegruimen? Door trillingen van het schuren, kunnen uw spullen namelijk van de vensterbank af vallen?

Toegang tot woning verlenen voor:

 • Asbestrapportage. Op 20 april 2023 (firma Compas, in opdracht van Ymere). Dit is een wettelijke verplichting. Alleen voor de nog niet geïnspecteerde woningen;
 • Asbest vensterbanken verwijderen;
 • Plaatsen nieuwe gevelkozijnen.

Tijdens het opbouwen van steigers:

Parkeer uw auto/fiets/ander vervoersmiddel op voldoende afstand.

Tijdens reinigen met hoge druk:

De ramen, deuren en roosters sluiten tijdens de gehele periode zolang de steiger staat voor de woning.

FAQ Veelgestelde vragen

Moet ik thuis blijven?
Wij hebben uw hulp een paar keer nodig. Bijvoorbeeld om de deur te schilderen of de onderhoudsbeurt aan de ramen uit te voeren. Wij zullen een afspraak met u maken.
Ik ben niet thuis op het afgesproken tijdstip. Wat moet ik doen?
U kunt een nieuwe afspraak maken met teamleider Mike Heldoorn. Zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Kan ik mijn schotelantenne door jullie laten verwijderen?
Nee. De schotelantenne moet u zelf verwijderen.
Schade?
Schades graag binnen 48 uur melden bij teamleider Mike Heldoorn. Zijn gegevens staan verderop vermeld. Of u kunt het www.vanwijkvgo.nl/evaluatieformulier gebruiken. Wij raden u aan om uw spullen op tijd weg te halen. Wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor de gevolgen als u uw spullen niet weghaalt.
Waar kan ik terecht voor vragen of klachten tijdens de werkzaamheden?
Tijdens het werk kunt u terecht bij teamleider Mike Heldoorn, zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Een andere vraag?
Voor vragen over de dagelijkse werkzaamheden, voor eventuele suggesties of problemen over de uitvoering kunt u contact opnemen met teamleider Mike Heldoorn, de contactgegevens staan verderop vermeld.
Is het verwijderen van de asbest gevaarlijk?
Nee, er is in deze situatie geen gevaar voor uw gezondheid. De vensterbanken bevatten heel weinig asbest. Alleen erkende deskundigen zullen de complete vensterbanken weghalen.

Plattegrond en routing

Fase 10 start week 16 (maandag 17 april 2023)

Fase 11 start week 17 (maandag 24 april 2023)

Fase 12 start week 24 (maandag 12 juni 2023)

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken tijdens onze werktijden die zijn als volgt:

Maandag
07.00 - 16.00 uur
Dinsdag
07.00 - 16.00 uur
Woensdag
07.00 - 16.00 uur
Donderdag
07.00 - 16.00 uur
Vrijdag
07.00 - 16.00 uur
Zullen wij u terugbellen?

Contact

Neem direct contact op met teamleider Mike Heldoorn.

Klacht of compliment?

Wilt u iets kwijt over het project dat wij hebben uitgevoerd, vul dan hier uw bevindingen in.


U kunt telefonisch een afspraak maken of via onderstaand formulier. Let op, uw afspraak dient nog te worden bevestigd.

Uw contactpersonen we denken graag mee


Kantoor


Bas Cornelisse
Sr. Projectleider

Op locatie


Mike Heldoorn
Teamleider
Wilfred Moorman
Uitvoerder
Download de PDF