088 999 50 00

Algemene projectinformatie Turpijnplaats Amersfoort

Hierbij ontvangt u de informatiebrochure van het verbeterplan voor de Turpijnplaats. Een totaalplan waarin aandacht is voor onderhoud, goede isolatie, comfort en veiligheid van uw woning en het woongebouw. Een plan dat aansluit bij de woonwensen van nu en de toekomst. In deze informatiebrochure leest u alles over  de werkzaamheden, wat u kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt. Verder vindt u in deze brochure informatie over de opstelling van de  bouwplaats en welke consequenties dit heeft voor uw woonomgeving.  

Bouwplaats

Voor de uitvoering van het werk wordt een, tijdelijke, bouwplaats gecreëerd rondom uw flat. De bouwplaats is mobiel en verhuist mee met de werkzaamheden. In het bijgevoegde bouwplaatsplan kunt u zien waar en wanneer de tijdelijke bouwplaats wordt opgesteld. De directie- en uitvoerderskeet, het schaftonderkomen voor onze werknemers, de centrale toiletvoorziening en opslag worden gedurende het hele project opgesteld aan de Ganeloenhof, nabij de Olivierplaats.

Voor het plaatsen van de kozijnen wordt er gescheiden bouwplaats ingericht, langs de buitengevel waar de werkzaamheden op dat moment plaatsvinden. Ook dit is op het bouwplaatsplan weergegeven.

vb&t + Portaal

Rijplaten

Voor de uitvoering van de buitenwerkzaamheden aan de flat worden de grasvelden plaatselijk afgedekt met rijplaten. Na afloop van de werkzaamheden worden eventuele beschadigingen hersteld en worden de gazons voor zover nodig opnieuw ingezaaid. De plaats van de rijplaten is weergegeven in het bijgevoegde bouwplaatsplan.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

Gevelreiniging

Op maandag 7 maart wordt gestart met het reinigen van de gevels. In paragraaf 4 kunt u lezen welke maatregelen u dient te treffen voorafgaand en tijdens deze werkzaamheden. 

Schilderwerk

 • Betonnen randen, schermen en plafonds balkons + galerijen;
 • Onderdelen van de centrale entree;
 • Trappenhuizen binnen- en buitenzijde;
 • Bergingskozijnen en -deuren op de begane grond.

Buitengevelisolatie kopgevels

Van de vier gemetselde kopgevels van de flat wordt het bestaande buiten metselwerk verwijderd. Aansluitend wordt een nieuw geïsoleerd gevelpakket aangebracht. Het verwijderen en afvoeren van het bestaande metselwerk neemt ongeveer vijf werkdagen per gevel in beslag. Tijdens deze werkzaamheden ervaart u overlast in de vorm van herrie en trillingen.

Dakwerkzaamheden

De dakbedekking van de flat wordt vernieuwd en er wordt een extra isolatiepakket aangebracht, om zodoende de onderliggende woningen beter te isoleren. Ook worden op de daken de ventilatie- en warm tapwaterinstallaties aangepakt.  

Kozijnvervanging woningen

De kozijnvervanging gebeurt per gevelzijde, dus de galerijgevel en balkongevel apart. Per gevelzijde worden de kozijnen op de woon- én slaapverdieping vervangen. In de bijgevoegde kozijnplanning kunt u aflezen wanneer welke gevelzijde van uw woning aan de beurt is.  De kozijnvervanging neemt per gevelzijde ongeveer vijf werkweken in beslag. Voorafgaand aan de kozijnvervanging komen wij bij u langs om uw vloerbedekking ter plaatse van de werkplekken en looproutes af te dekken, eventuele elektrabekabeling door de bestaande kozijnen te demonteren en de cv-radiatoren af te koppelen. Nadat uw bestaande gevelkozijnen zijn verwijderd, worden dezelfde dag de nieuwe gevelkozijnen gemonteerd.  Na het plaatsen van de kozijnen, zijn we nog twee dagen bezig met aftimmeren en afwerken, terug monteren en aansluiten van de cv-radiatoren en  doorvoeren en afwerken van eventuele kabels en leidingen.

Mechanische ventilatie

In uw woning wordt een nieuw mechanische ventilatie systeem aangebracht. Hiervoor worden de ventilatiekanalen in de schacht naast de trap aangepast en wordt een mechanische ventilatie box in uw woning geïnstalleerd. In de begane grondwoningen komt de ventilatie box boven het plafond van het toilet, in de overige woningen komt deze in de meterkast onder de trap. De precieze plek van de box wordt nog nader aan u uitgelegd, tijdens het bezoek aan uw woning door onze uitvoerder. Er komen nieuwe afzuigventielen in de keuken, in de badkamer en in het toilet. In de bijgevoegde dagplanning leest u terug welke dagen wij bezig zijn met het installeren van de mechanische ventilatie. En in paragraaf 4 kunt u lezen welke maatregelen u dient te treffen voor aanvang van deze werkzaamheden.

CV-radiatoren

Voorafgaand aan de kozijnvervangingen worden de cv-radiatoren ter plaatse van die kozijnen tijdelijk afgekoppeld. Na de montage van de nieuwe gevelkozijnen worden de radiatoren teruggeplaatst en aangesloten. De radiatoren op de woonverdieping worden teruggeplaatst op pootjes, aangezien deze niet aan de nieuwe kozijnen kunnen worden opgehangen.  Bij de radiatoren op de slaapverdieping is dat laatste wél het geval. Wanneer de cv-radiatoren worden gedemonteerd en terug gemonteerd, leest u terug in de bijgevoegde dagplanning.

Verlichting en intercom

Ter plaatse van onder andere de galerijgevels, de balkongevels op de begane grond, de hoofdentree, de trappenhuizen en in de bergingsgangen en bergingen wordt de verlichting vervangen. Verder wordt in uw woning een nieuwe intercom – huistelefoon geïnstalleerd.  

Bergingen/ tijdelijke 0pslag- en afvalcontainer voor bewoners

De plafonds van de bergingen en bergingsgangen worden voorzien van isolatie. Uw berging moet hiervoor tijdelijk worden leeggemaakt. Wij stellen afsluitbare opslagcontainers ter beschikking die u kunt gebruiken om tijdelijk uw spullen in op te bergen. U wordt van tevoren geïnformeerd hoe u hiervan gebruik kunt maken. Deze opslagcontainers worden op de parkeerplaats voor de flat opgesteld (zie de plattegrond). Er wordt ook een afvalcontainer geplaatst waarin u uw overtollige huisraad en spullen kunt weggooien.

Verwacht Wat wordt er van mij verwacht

T.a.v. de gevelreiniging

Het reinigen van de gevel doen wij met een hoge drukspuit. Om de kans op water in uw woning en schade aan uw eigendommen tot een minimum te beperken, vragen wij u om het volgende:

 • Ramen en deuren dichthouden;
 • Spullen van het balkon en de galerij naar binnen halen. 
 • Waardevolle spullen langs de binnenkant van de kozijnen, op de vensterbanken en dergelijke, tijdelijk weghalen.

Ondanks alle voorzorgen, kan er alsnog water in uw woning terecht komen, bijvoorbeeld door openstaande naden langs de kozijnen. Het is daarom van groot belang dat u tijdens het reinigen bovenstaande regels in acht neemt, om onverhoopte schade aan uw eigendommen te voorkomen. Voordat wij starten met deze werkzaamheden, sturen wij u nogmaals een herinnering met instructies.

T.a.v. het schilderwerk

Bij het buitenschilderwerk komen we bij u op het balkon en de galerij. U hoeft tijdens deze werkzaamheden  niet thuis te zijn. Wel wordt u verzocht vooraf uw balkon vrij te maken van huisraad en andere obstakels. Voor de begane grondwoningen geldt het bovenstaande voor de achtertuin.

T.a.v. de kozijnvervanging

Voor aanvang van de werkzaamheden dient u binnen in uw woning van de aan te pakken gevel alle obstakels en obstructies langs de kozijnen tijdelijk te verwijderen. Onze werknemers hebben hier 1,5 meter vrije werkruimte nodig. Denk hierbij aan: gordijnen incl. rails en houders; betimmeringen aan het bestaande kozijn die u wilt behouden; zelf aangebrachte voorzieningen, kasten en dergelijke; een eventueel tegen het kozijn geplaatste keuken (galerijzijde).

Elektrische leidingen en bijvoorbeeld de leiding voor de huistelefoon die door het bestaande kozijn loopt, hoeft u niet te verwijderen. Dit doen wij. Ter plaatse van de nieuwe kozijnen wordt door ons een voorziening (mantelbuis) aangebracht, waarlangs de nu aanwezige bekabeling weer naar het balkon of de galerij kan worden gebracht. Wij zorgen ervoor dat tijdens de werkzaamheden de vloeren en looppaden tijdelijk worden afgedekt. Het afdekken van uw eigendommen dient u zelf te doen.

Buiten uw woning dient u voor aanvang van de kozijnwerkzaamheden, uw balkon, de tuin en de galerij vrij te maken van obstakels en obstructies. Denk hierbij aan: plantenbakken; antenneschotels; planten en beschoeiing langs de kozijnen; zonwering aan de buitenzijde van uw woning.

T.a.v. de keuken ter plaatse van kozijn galerijzijde

In het geval u een koopwoning heeft en uw keukenblok staat voor het gevelkozijn, bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig verwijderen van het keukenblok. Indien u huurder bent van Portaal dan zal Portaal contact met u opnemen om hierover afspraken te maken.

T.a.v. de mechanische ventilatie

Voor aanvang van de werkzaamheden in uw woning dient u alle obstakels en obstructies van de trapwanden af te halen. Denk hierbij aan schilderijen, wandplanken en andere eigendommen. De trapwand wordt door ons gedemonteerd om in de achterliggende schacht te kunnen werken. Na afloop brengen we een nieuwe wandbeplating aan. Deze beplating kunt u bekijken in de modelwoning. Let op wij brengen geen behang of andere voorzieningen terug op de wandbeplating. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. U dient ook de meterkast of toilet leeg te ruimen  van spullen zodat zonder hinder de mechanische ventilatie geïnstalleerd kan worden. Indien u in de keuken een afzuigkap met motor heeft, die aangesloten zit op het ventilatie kanaal, dient  u deze zelf te ontkoppeld. Deze kan ook niet meer op het ventilatie kanaal worden aangesloten. Motor-loze afzuigkappen kunnen wel aangesloten blijven.

Ta.v. de lege berging

U hoort minimaal vier weken van te voren wanneer uw berging leeg moet zijn. U kunt uw spullen tijdelijk opbergen in een (persoonlijke) opslagcontainer. We plaatsen ook een afvalcontainer waar u overtollige spullen kunt afvoeren.

T.a.v. werkruimte en looproutes creëren

Om de werkzaamheden in uw woning uit te voeren, moet er voldoende werkruimte zijn voor onze werknemers is. Ook moeten vrije looproutes zijn. Hierna vindt u een globale opsomming  van wat nodig is, verder verduidelijkt op de plattegronden op de volgende pagina’s.

FAQ Veelgestelde vragen

Moet ik thuis blijven?
Wij hebben uw hulp een paar keer nodig. Wij zullen een afspraak met u maken.
Ik ben niet thuis op het afgesproken tijdstip. Wat moet ik doen?
U kunt een nieuwe afspraak maken met uitvoerder Peter Vermeulen. Zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Kan ik mijn schotelantenne door jullie laten verwijderen?
Nee. De schotelantenne moet u zelf verwijderen.
Schade?
Schades graag binnen 48 uur melden bij uitvoerder Peter Vermeulen. Zijn gegevens staan verderop vermeld. Of u kunt het www.vanwijkvgo.nl/evaluatieformulier gebruiken. Wij raden u aan om uw spullen op tijd weg te halen. Wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor de gevolgen als u uw spullen niet weghaalt.
Waar kan ik terecht voor vragen of klachten tijdens de werkzaamheden?
Tijdens het werk kunt u terecht bij uitvoerder Peter Vermeulen, zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Een andere vraag?
Voor vragen over de dagelijkse werkzaamheden, voor eventuele suggesties of problemen over de uitvoering kunt u contact opnemen met uitvoerder Peter Vermeulen, de contactgegevens staan verderop vermeld. Huurt u een woning van Portaal en heeft u vragen aan Portaal? Dan kunt u contact opnemen met Yvonne van der Linde. De contactgegevens staan verderop vermeld. Heeft u vragen voor de Vereniging van Eigenaren? Dan kunt u contact opnemen met Antal van Lierop van vb&t. De contactgegevens staan verderop vermeld.
Is er inloop-spreekuur?
Ja, tijdens de werkzaamheden is er wekelijks een inloop spreekuur. U heeft dan de gelegenheid om onze bewonersbegeleider Peter Post vragen te stellen. Peter is te vinden in ....??
Ik ga op vakantie gedurende de werkzaamheden. Aan wie moet ik dat doorgeven?
Graag aan uitvoerder Peter Vermeulen, zijn contactgegevens staan verderop vermeld. Hij zal u ruim voor de start van de werkzaamheden in uw woning benaderen om alle in’s en out’s met u te bespreken

Plattegrond en routing

Start en werkvolgorde

 1. Balkonzijde laagbouw
 2. Galerijzijde laagbouw
 3. Galerijzijde hoogbouw
 4. Balkonzijde hoogbouw

Werkzaamheden in uw woning – werkruimte creëren –

De globale volgorde van de werkzaamheden in de woningen is:

Woningen in de laagbouw:

 1. Kozijnvervanging balkonzijde en installeren mechanische ventilatie;
 2. Kozijnvervanging galerijzijde (ca. 4 tot 5 weken later).

Woningen in de hoogbouw:

 1. Kozijnvervanging galerijzijde en installeren mechanische ventilatie;
 2. Kozijnvervanging balkonzijde (ca. 4 tot 5 weken later).

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken tijdens onze werktijden die zijn als volgt:

Maandag
07.00 - 16.00 uur
Dinsdag
07.00 - 16.00 uur
Woensdag
07.00 - 16.00 uur
Donderdag
07.00 - 16.00 uur
Vrijdag
07.00 - 16.00 uur
Zullen wij u terugbellen?

Contact

Neem direct contact op met uitvoerder Peter Vermeulen.

Klacht of compliment?

Wilt u iets kwijt over het project dat wij hebben uitgevoerd, vul dan hier uw bevindingen in.


U kunt telefonisch een afspraak maken of via onderstaand formulier. Let op, uw afspraak dient nog te worden bevestigd.

Uw contactpersonen we denken graag mee


Kantoor


Peter Post
Inspecteur/bewonersbegeleider
Ad Geels
Projectleider

Op locatie


Peter Vermeulen
Uitvoerder

Opdrachtgever


Yvonne van der Linde
Bewonersbegeleider
Antal van Lierop
Projectleider Duurzaamheid
Download de PDF