088 999 50 00

Algemene projectinformatie TOR: Turpijnplaats Amersfoort

25 juli update: Resultaten aanvullend onderzoek

Woensdag 20 juli jl. is het onderzoek verricht en heeft het gespecialiseerde bedrijf Asdesk kleefmonsters genomen bij een aantal woningen uit uw woongebouw. Uit analyse van de kleefmonsters blijkt inderdaad dat er geen sporen van asbestvezels zijn aangetroffen. Dit betekent dat er geen asbestverontreiniging is ontstaan bij de werkzaamheden aan de gevel.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen, dan kunt u ons een mail sturen naar tor-flats@vanwijkvgo.nl. Dringende vragen kunt u stellen aan onze uitvoerder, Richard Renkema. Hij is tot en met vrijdag 29 juli tijdens werktijden te bereiken op 06 – 15 68 26 96. 

 

18 juli: Asbesthoudende kit aangetroffen op oude kozijnen

Afgelopen maanden zijn alle kozijnen van de Turpijnplaats vervangen. Op de oude kozijnen uit uw flatgebouw heeft een asbestspecialist 11 juli jl. afwijkend materiaal aangetroffen. Er zijn monsters genomen die we direct hebben laten onderzoeken. Daaruit blijkt dat er hechtgebonden asbest (chrysotiel) is verwerkt in de kit op de oude kozijnen. In deze brief brengen wij u op de hoogte van het aanvullende onderzoek dat wordt uitgevoerd en wat dit voor u als bewoner betekent. 

Aanvullend onderzoek

De kitresten variëren in omvang en zaten zeer goed verstopt achter de dubbele beglazing. Dit is de reden dat het bij eerdere asbestinventarisaties niet is gevonden. Het aantreffen van deze kit is voor ons aanleiding om de woningen te laten onderzoeken. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van vrijgekomen asbestvezels in de lucht. Omdat het gaat om een zeer lage concentratie asbest in de beglazingskit aan de buitenkant van het kozijn. En omdat de woningen goed zijn afgedekt tijdens het vervangen van de kozijnen. 

vb&t + Portaal

Asdesk

Een gespecialiseerd bedrijf (Asdesk) gaat op woensdag 20 juli de kleefmonsters nemen in een aantal woningen.  Zij zijn hierin gespecialiseerd. Mogelijk bellen zij hiervoor ook bij u aan. De uitslag van het onderzoek verwachten wij op maandag 25 juli. We brengen u uiteraard zo snel mogelijk van die uitslag op de hoogte.

Verwacht Wat wordt er van mij verwacht

U hoeft geen maatregelen te treffen.

FAQ Veelgestelde vragen

Wat is hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?
Hechtgebonden asbest is asbest dat niet gevaarlijk is als er niet in wordt geboord, gezaagd of getimmerd. Zonder beschadigingen kan deze soort asbest rustig blijven zitten. Niet-hechtgebonden asbest laat veel sneller asbestdeeltjes los. Als wij deze asbest soort vinden, wordt deze zo snel mogelijk weggehaald en vervangen door ander materiaal.
Zit er nog steeds asbest in mijn woning of is met het vervangen van de kozijnen alles weggehaald?
Met het vervangen van alle kozijnen is alle asbesthoudende kit ook verwijderd.
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Een gespecialiseerd bedrijf (Asdesk) gaat op woensdag 20 juli de kleefmonsters nemen in een aantal woningen. Binnen een week krijgt u de uitslag van het onderzoek te horen. Als de kleefmonsters geen/zeer weinig asbestdeeltjes bevatten, is er sprake van een asbestveilige situatie. Als de kleefmonsters wel/meer asbestdeeltjes bevatten, worden er meer kleefmonsters (verder de woning in) genomen. Als ook die monsters asbestdeeltjes aantonen, worden luchtmetingen gedaan. Voorlopig is dit echter nog niet aan de orde.
Hoe zit het met de flats aan de Olivierplaats en Roelandplaats?
Bij deze flats gaan wij alle kozijnen saneren. We zijn bezig om in samenspraak met Asdesk en Dekker Kozijnprojecten een werkmethode te ontwikkelen waardoor (ook) de recent ontdekte asbest veilig kan worden verwijderd.

Plattegrond en routing

De directie/uitvoerderskeet staat bij de Olivierplaats (Ganeloenhof). Tijdens de zomervakantie (25 juli t/m 14 augustus) is er geen dagelijkse bezetting. Dringende vragen kunt u stellen aan onze uitvoerder, Richard Renkema. Hij is tot en met vrijdag 29 juli tijdens werktijden te bereiken op 06 – 15 68 26 96.

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken tijdens onze werktijden die zijn als volgt:

Maandag
08.30 - 17.30 uur
Dinsdag
08.30 - 17.30 uur
Woensdag
08.30 - 17.30 uur
Donderdag
08.30 - 17.30 uur
Vrijdag
08.30 - 17.30 uur
Zullen wij u terugbellen?

Contact

Neem direct contact op met bewonersbegeleider portaal Yvonne van der Linde.

Klacht of compliment?

Wilt u iets kwijt over het project dat wij hebben uitgevoerd, vul dan hier uw bevindingen in.


U kunt telefonisch een afspraak maken of via onderstaand formulier. Let op, uw afspraak dient nog te worden bevestigd.

Uw contactpersonen we denken graag mee


Op locatie


Yvonne van der Linde
Bewonersbegeleider Portaal
Richard Renkema
Hoofduitvoerder

Opdrachtgever


Antal van Lierop
Projectleider Duurzaamheid
Download de PDF