088 999 50 00

Algemene projectinformatie Tattistraat, Rotterdam

In opdracht Woonstad Rotterdam start Van Wijk Vastgoedonderhoud met de onderhoudswerkzaamheden. De totale duur van werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot eind 2020.

De vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt! Het is stoffiger dan normaal, vanwege het schuren van de ondergronden en boorwerkzaamheden op uw balkon. En u zult ook ‘werk-geluiden’ horen.

STEIGERS: VERBODEN VOOR BEWONERS

Om bij de balkons te kunnen komen, maken wij gebruik van steigers. Het is niet toegestaan voor bewoners om de steigers te betreden. Zowel tijdens als buiten werktijden. LET OP: Insluipgevaar. Door de steigers is het gemakkelijker om in te breken. Sluit ramen en deuren daarom goed af.

HOOGWERKER

Voor het schilderen aan de voorkant van het gebouw maken wij gebruik van een  hoogwerker. De hoogwerker neemt  tijdens de werkzaamheden ruimte in beslag op de stoep.

Woonstad Rotterdam

BOUWPLAATS

De bouwplaatsvoorzieningen, zoals een schaftcontainer, opslagcontainer en een toilet, plaatsen wij links op de kopgevel. Hiervoor hebben wij  toestemming van de gemeente Rotterdam.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

 • Schilderwerk houten delen op de galerij en balkon;
 • Schilderwerk stalen hekwerken op de galerij en balkon;
 • Waar nodig houtrotherstel;
 • Schilderwerk plafonds en vloeren, inclusief vervangen regenwaterafvoer op het balkon;
 • Aanwezige asbesthoudende gevelpanelen verwijderen en afvoeren op het balkon.

PAS OP: NAT

We gaan schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen bordjes om u te waarschuwen. Dit geldt eveneens voor de vloercoating.

Verwacht Wat wordt er van mij verwacht

Algemeen, wilt u:

 • Voorzichtig zijn rondom de werkplak voor uw veiligheid en die van de vaklieden;
 • Tijdens het opbouwen en afbreken van de steigers: Blijf zo veel mogelijk binnen om ongelukken te voorkomen. Vraag aan de steigerbouwers of u veilig uw woning kunt verlaten;

Voorafgaand aan het werk

 • Tijdelijk verwijderen van het gaas, voor het balkon;
 • Uw balkon vrij te maken van obstakels, zoals tuinmubilair, planten, struiken e.d. (zie planning);
 • Tijdens het verwijderen van de asbestgevelpanelen mag u uw NIET balkon gebruiken. De asbestsanering wordt uitgevoerd volgens de wettelijke richtlijnen van de overheid
 • LET OP: tijdens de werkzaamheden worden de hekwerken tussen de appartementen tijdelijk verwijderd. Dit is nodig om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

FAQ Veelgestelde vragen

Moet ik thuis blijven?
Wij hebben uw hulp een paar keer nodig. Bijvoorbeeld om de deur te schilderen of de onderhoudsbeurt aan de ramen uit te voeren. Wij zullen een afspraak met u maken.
Ik ben niet thuis op het afgesproken tijdstip. Wat moet ik doen?
U kunt een nieuwe afspraak maken met . Zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Kan ik mijn schotelantenne door jullie laten verwijderen?
Nee. De schotelantenne moet u zelf verwijderen.
Schade?
Schades graag binnen 48 uur melden bij . Zijn gegevens staan verderop vermeld. Of u kunt het www.vanwijkvgo.nl/evaluatieformulier gebruiken. Wij raden u aan om uw spullen op tijd weg te halen. Wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor de gevolgen als u uw spullen niet weghaalt.
Waar kan ik terecht voor vragen of klachten tijdens de werkzaamheden?
Tijdens het werk kunt u terecht bij , zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Een andere vraag?
Voor vragen over de dagelijkse werkzaamheden, voor eventuele suggesties of problemen over de uitvoering kunt u contact opnemen met , de contactgegevens staan hieronder vermeld.

Plattegrond en routing

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken tijdens onze werktijden die zijn als volgt:

Maandag
7.30 - 16.00 uur
Dinsdag
7.30 - 16.00 uur
Woensdag
7.30 - 16.00 uur
Donderdag
7.30 - 16.00 uur
Vrijdag
7.30 - 16.00 uur
Zullen wij u terugbellen?

Contact

Neem direct contact op met

COVID-19

Wij hebben een speciale webpagina ingericht waar onze maatregelen van dag tot dag staan vermeld. Graag verwijzen wij u naar deze webpagina. U kunt 'm vinden op: www.vanwijkvgo.nl/richtlijnen-i-v-m-corona-virus.


Klacht of compliment?

Wilt u iets kwijt over het project dat wij hebben uitgevoerd, vul dan hier uw bevindingen in.


U kunt telefonisch een afspraak maken of via onderstaand formulier. Let op, uw afspraak dient nog te worden bevestigd.

Uw contactpersonen we denken graag mee


Kantoor


Pieter Arians
Projectleider

Opdrachtgever


Jordi van Holten
Download de PDF