088 999 50 00

Algemene projectinformatie Plantsoenlaan 135 t/m 157 Zwanenburg

In opdracht van Ymere voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de buitengevels.

In de week van 12 augustus 2019  gaan wij voorbereidingen treffen om werkzaamheden aan de buitenzijde van uw complex uit te voeren. We beginnen met het plaatsen van steigers.

In totaal zijn we ongeveer 10 weken aan het werk. Bij onvoorziene (weer)omstandigheden, zou deze periode iets langer kunnen duren. Bij vertragingen brengen wij u schriftelijk op de hoogte.

Onze vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt! Misschien is het wat stoffiger dan normaal, vanwege het schuren. En u zult waarschijnlijk ook ‘werk-geluiden’ horen.

BOUWPLAATS

Onze bouwplaats (voor materiaalopslag, een schaftkeet, toilet en vuilcontainer) bouwen wij op enkele parkeervakken. Er is gedurende de werkzaamheden dus minder parkeergelegenheid voor de bewoners.

STEIGERS: VERBODEN VOOR BEWONERS

Het is niet toegestaan voor bewoners om de steigers te betreden. Zowel tijdens als buiten werktijden. LET OP: Insluipgevaar. Door de steigers is het gemakkelijker om in te breken. Sluit ramen en deuren daarom secuur af.

Ymere

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

  1. Reinigen (van stalen, kunststof, aluminium en houten delen);
  2. Herstellen van houtrot en defecte houtden onderdelen;
  3. Schilderen van alle houten delen.
  4. Metsel en voegwerkherstel aan de buitengevels.

Pas op: NAT

We gaan alle houten delen schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen bordjes om u te waarschuwen.

Fotos