088 999 50 00

Algemene projectinformatie Krugerstraat 5 t/m 27 & De La Reijstraat 1 t/m 3 & Albert Luthulistraat 6 t/m 26 Amsterdam

In opdracht van VvE Krugerstraat-De La Reystraat-Albert Luthilistraat voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de achtergevels van het gebouw waar u woont. In de week van maandag 28 augustus  2023 treffen wij voorbereidingen om de werkzaamheden uit te voeren. We beginnen met het plaatsen van steigers aan de achtergevels (zie plattegrond/routing). In totaal zijn we ongeveer drie maanden aan het werk. Bij onvoorziene (weer)omstandigheden, zou deze periode iets langer kunnen duren. Bij vertragingen brengen wij u schriftelijk op de hoogte. Onze vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt! Misschien is het wat stoffiger dan normaal, vanwege het schuren. En u zult waarschijnlijk ook ‘werk-geluiden’ horen.

Bouwplaats

Onze bouwplaats (voor materiaalopslag, een schaftkeet, toilet en vuilcontainer) bouwen wij op enkele parkeervakken. Er is gedurende de werkzaamheden dus minder parkeergelegenheid.

Steigers: verboden voor bewoners

Het is niet toegestaan voor bewoners om de steigers te betreden. Zowel tijdens als buiten werktijden. LET OP: Insluipgevaar. Door de steigers is het gemakkelijker om in te breken. Sluit ramen en deuren daarom goed af.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

Aan de achtergevels:

 • Plaatsen van gevelsteigers;
 • Metselwerk schoonmaken (d.m.v. hoge druk);
 • Voegwerk herstellen;
 • Betonherstelwerkzaamheden;
 • Repareren van houtrot en kapotte houten onderdelen;
 • Schilderwerkzaamheden;
 • Aluminium schuiframen vervangen door kunststof draai-kiep-ramen;
 • Klepramen vervangen voor vast glas;
 • Ramen schoonmaken.

Pas op: NAT

We gaan alle houten delen schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen bordjes om u te waarschuwen.

Verwacht Wat wordt er van mij verwacht

Algemeen, wilt u:

 • In de tuinen voldoende ruimte maken (één meter vanaf de gevel) voor de steigers. Eventuele omheining graag uiterlijk op 27 augustus as. verwijderen. Indien de omheiningen niet zijn verwijderd, wordt dit gedaan. De kosten brengen wij bij u in rekening;
 • Losse spullen (tuinmeubilair, barbecues, plantenbakken, vuilnisemmers, fietsen) van uw balkon of in uw tuin verwijderen;
 • Uw satellietschotel (indien aanwezig) tijdelijk verwijderen;
 • Voorzichtig zijn? En een oogje op uw huisdier(en) houden;
 • Vensterbanken leegruimen? Door trillingen van het schuren, kunnen uw spullen namelijk van de vensterbank af vallen.

Toegang tot woning verlenen voor:

 • Het plaatsen van nieuwe gevelkozijnen;
 • Het monteren van glas;
 • Het schilderen van de houten sponningen.

Tijdens het opbouwen van steigers

Parkeer uw auto/fiets/ander vervoersmiddel op voldoende afstand.

Tijdens reinigen met hoge druk

De ramen, deuren en roosters sluiten gedurende de gehele periode dat de steiger voor uw woning staat.

FAQ Veelgestelde vragen

Moet ik thuis blijven?
Wij hebben uw hulp een paar keer nodig. Bijvoorbeeld om de deur te schilderen of de onderhoudsbeurt aan de ramen uit te voeren. Wij zullen een afspraak met u maken.
Ik ben niet thuis op het afgesproken tijdstip. Wat moet ik doen?
U kunt een nieuwe afspraak maken met uitvoerder Jeroen van Loon. Zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Kan ik mijn schotelantenne door jullie laten verwijderen?
Nee. De schotelantenne moet u zelf verwijderen.
Schade?
Schades graag binnen 48 uur melden bij uitvoerder Jeroen van Loon. Zijn gegevens staan verderop vermeld. Of u kunt het www.vanwijkvgo.nl/evaluatieformulier gebruiken. Wij raden u aan om uw spullen op tijd weg te halen. Wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor de gevolgen als u uw spullen niet weghaalt.
Waar kan ik terecht voor vragen of klachten tijdens de werkzaamheden?
Tijdens het werk kunt u terecht bij uitvoerder Jeroen van Loon, zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Een andere vraag?
Voor vragen over de dagelijkse werkzaamheden, voor eventuele suggesties of problemen over de uitvoering kunt u contact opnemen met uitvoerder Jeroen van Loon, de contactgegevens staan verderop vermeld.

Plattegrond en routing

 • Rood: fase 1 start week 39 (maandag 25 september)
 • Groen: fase 2 start week 41 (maandag 9 oktober)
 • Geel: fase 3 start week 43 (maandag 23 oktober)
 • Blauw: fase 4 start week 45 (maandag 6 november)

Grijs omlijnde woningen: geen werkzaamheden.

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken tijdens onze werktijden die zijn als volgt:

Maandag
07.00 - 16.00 uur
Dinsdag
07.00 - 16.00 uur
Woensdag
07.00 - 16.00 uur
Donderdag
07.00 - 16.00 uur
Vrijdag
07.00 - 16.00 uur
Zullen wij u terugbellen?

Contact

Neem direct contact op met uitvoerder Jeroen van Loon.

Klacht of compliment?

Wilt u iets kwijt over het project dat wij hebben uitgevoerd, vul dan hier uw bevindingen in.


U kunt telefonisch een afspraak maken of via onderstaand formulier. Let op, uw afspraak dient nog te worden bevestigd.

Uw contactpersonen we denken graag mee


Kantoor


Bas Cornelisse
Sr. Projectleider

Op locatie


Jeroen van Loon
Uitvoerder

Opdrachtgever


Ron Derksen
Kwaliteitsinspecteur Vastgoedbeheer
Download de PDF