088 999 50 00

Algemene projectinformatie Kalymnosdreef te Utrecht

De uitstraling van het complex aan de Kalymnosdreef was somber en de gevels waren ernstig vervuild. Het reinigen/behandelen van de kopgevels in combinatie met een kleurwijziging van de gevelelementen, trappenhuizen en panelen geeft het gehele complex een nieuw, fris uiterlijk.

Portaal

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

Voegwerkherstel
voeg- en metselwerkherstel moeten lekkages voorkomen.

Veilig
Een aandachtspunt zijn de balkon- en galerijpanelen. Deze panelen zijn aangetast en het risico dat de panelen met een storm losraken en vallen is groot.

Verlichting
Voor de verlichting geldt hetzelfde als wij schreven bij de Danangdreef; een goed verlichtingsplan, afgestemd op het complex en zijn gebruikers.

Asbestsanering
Asbestsanering wordt professioneel aangepakt, waarbij de woning zoveel mogelijk toegankelijk blijft voor de bewoner.

Fotos