088 999 50 00

Algemene projectinformatie Jasmijnlaan – Hazelaarlaan Loosdrecht

In opdracht van Vecht en Omstreken voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de buitengevels. Dit zijn de adressen waar wij werkzaamheden gaan uitvoeren: Jasmijnlaan 2 t/m 60 (even) – Jasmijnlaan 41 t/m 59 (oneven) – Hazelaarlaan 2 t/m 48 (even).

Wanneer?

In de week van maandag 19 augustus 2024 treffen wij voorbereidingen om werkzaamheden aan het complex uit te voeren. We beginnen met het plaatsen van steigers. In totaal zijn we ongeveer tien weken aan het werk. Bij onvoorziene (weer)omstandigheden, zou deze periode wat langer kunnen duren. Bij vertragingen brengen wij u schriftelijk op de hoogte.

Overlast?

Onze vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt! Misschien is het wat stoffiger dan normaal, vanwege het schuren. En u zult waarschijnlijk ook ‘werk-geluiden’ horen. Het vervangen van het voegwerk maakt herrie. U kunt hiervan overlast ervaren.

Bouwplaats

De bouwplaatsvoorzieningen, zoals een schaftkeet en een toilet plaatsen wij op enkele parkeervakken. Er is dus tijdelijk minder parkeergelegenheid in de buurt.

Steigers: verboden voor bewoners

Het is niet toegestaan voor bewoners om de steigers te betreden. Zowel tijdens als buiten werktijden. LET OP: Door de steigers is het gemakkelijker om in te breken. Sluit ramen en deuren daarom secuur af.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

 • Plaatsen van steigers aan de buitengevels;
 • Indien uw vloerluik asbesthoudend is dan wordt deze vervangen;
 • Reinigen van het metselwerk van uw woning en berging;
 • Reinigen van de dakgoten en platte daken;
 • Plaatselijk vervangen van het voegwerk woningen aan de zuid kopgevels;
 • Plaatselijk voegwerk vervangen van de bergingen west-, zuidgevel en de Jasmijnlaan;
 • Behandeling van het metselwerk zodat er geen water meer in de baksteen trekt;
 • Plaatselijk herstel van regenpijpen-beugels en dakgoten;
 • Bestaande dakvenster vervangen (indien aanwezig);
 • Aanwezige enkelglas (toiletramen) vervangen door isolatieglas;
 • Vervangen van de bestaande gevelpanelen voor nieuwe volkernpanelen, inclusief isolatiemateriaal;
 • Het vervangen van het hang- en sluitwerk aan de bergingsdeuren;
 • Herstel van houtrot (kozijnen, ramen en deuren);
 • Schilderwerkzaamheden aan de houten gevelkozijnen, ramen en deuren.

Aanvullende informatie voor woningen met dakkapel

 • Een aantal woningen heeft een dakkapel met daaromheen zonnepanelen. Als wij door deze panelen de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, zullen deze (tijdelijk) verwijderd. Na de werkzaamheden worden ze weer teruggeplaatst. Dit wordt uitgevoerd door een specialistisch team in opdracht van Vecht en Omstreken.

Aanvullende informatie voor asbestsanering

 • Als uw vloerluik asbesthoudend is, zullen wij deze werk vervangen. Het verwijderen van de vloerluiken gebeurt volgens de Nederlandse richtlijnen. De oude luiken worden op een veilige manier afgevoerd.

Aanvullende informatie voor Velux dakramen (Jasmijnstraat)

 • U krijgt een nieuw dakraam. Dit raam gaat anders open dan u nu gewend bent. Het nieuwe dakraam is een Velux-raam dat u kunt kiepen. Dat betekent dat het raam vanuit het midden draait.

Verwacht Wat wordt er van mij verwacht

Algemeen, wilt u:

 • Een strook van drie meter rondom het gebouw vrijhouden zodat wij de gevelsteigers veilig kunnen plaatsen in uw voor en achtertuin?
 • Tijdens het glas plaatsen en vervangen van de draairamen de eventueel aanwezige kasten, bedden en gordijnen en vitrages tijdelijk weghalen. Zodat er minimaal 1,5 meter werkruimte is om de werkzaamheden veilig en goed te kunnen uitvoeren?
 • Beplanting tegen de gevel snoeien en of verwijderen?
 • Voorzichtig zijn? En een oogje op uw huisdier(en) houden.
 • De poort naar de achtertuin op verzoek (indien nodig) open laten?
 • Vensterbanken leegruimen? Door trillingen van het schuren en frezen kunnen uw spullen namelijk van de vensterbank af vallen.

Tijdens de reinigingswerkzaamheden

 • Ramen, deuren en roosters afsluiten.

Tijdens het opbouwen en afbreken van de steigers

 • Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren, zullen wij gebruik maken van steigermaterieel, dat in uw tuin wordt geplaatst. Tijdens de opbouw van deze steigers vragen wij u om voorzichtig te zijn. Verder is het niet toegestaan om de steigers te betreden. Ook niet buiten onze werktijden.

Tijdens het in gebruik hebben van hoogwerkers rondom het complex

 • Blijf zo veel mogelijk uit de buurt bij deze hoogwerkers voor uw eigen veiligheid. Parkeer uw auto/fiets/ander vervoersmiddel op voldoende afstand.

Bij schilderswerkzaamheden

Pas op: NAT

We gaan alle houten delen schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen bordjes om u te waarschuwen.

FAQ Veelgestelde vragen

Moet ik thuis blijven?
Wij hebben uw hulp een paar keer nodig. Bijvoorbeeld om de deur open te zetten zodat we hem kunnen schilderen of om het dakvenster te plaatsen. Wij maken hiervoor een afspraak met u.
Ik ben niet thuis op het afgesproken tijdstip. Wat moet ik doen?
U kunt een nieuwe afspraak maken met uitvoerder Michael Kragten. Zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Kan ik mijn schotelantenne door jullie laten verwijderen?
Nee. De schotelantenne moet u zelf verwijderen.
Schade?
Schades graag binnen 48 uur melden bij uitvoerder Michael Kragten. Zijn gegevens staan verderop vermeld. Of u kunt het www.vanwijkvgo.nl/evaluatieformulier gebruiken. Wij raden u aan om uw spullen op tijd weg te halen. Wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor de gevolgen als u uw spullen niet weghaalt.
Waar kan ik terecht voor vragen of klachten tijdens de werkzaamheden?
Tijdens het werk kunt u terecht bij uitvoerder Michael Kragten, zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Een andere vraag?
Voor vragen over de dagelijkse werkzaamheden, voor eventuele suggesties of problemen over de uitvoering kunt u contact opnemen met uitvoerder Michael Kragten, de contactgegevens staan verderop vermeld.

Plattegrond en routing

 • Rood omlijnde woningen wel werkzaamheden.

 • Grijs omlijnde woningen geen werkzaamheden.

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken tijdens onze werktijden die zijn als volgt:

Maandag
07.00 - 16.00 uur
Dinsdag
07.00 - 16.00 uur
Woensdag
07.00 - 16.00 uur
Donderdag
07.00 - 16.00 uur
Vrijdag
07.00 - 16.00 uur
Zullen wij u terugbellen?

Contact

Neem direct contact op met uitvoerder Michael Kragten.

Klacht of compliment?

Wilt u iets kwijt over het project dat wij hebben uitgevoerd, vul dan hier uw bevindingen in.


U kunt telefonisch een afspraak maken of via onderstaand formulier. Let op, uw afspraak dient nog te worden bevestigd.

Uw contactpersonen we denken graag mee


Kantoor


Pieter Arians
Projectleider

Op locatie


Michael Kragten
Uitvoerder
Download de PDF