088 999 50 00

Algemene projectinformatie Afrikanerplein 14 t/m 16 & Ben Viljoenstraat 16 t/m 24 Amsterdam

In opdracht van  Ymere voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de buitengevels.

In de week van 12 augustus gaan wij voorbereidingen treffen om werkzaamheden aan de buitenzijde van uw complex uit te voeren. We beginnen met het plaatsen van steigers.

In totaal zijn we ongeveer acht weken aan het werk. Bij onvoorziene (weers)omstandigheden, zou deze periode iets langer kunnen duren. Bij vertragingen brengen wij u schriftelijk op de hoogte.

Onze vaklieden proberen zo min mogelijk overlast te bezorgen, maar u zult wel merken dat er gewerkt wordt om uw complex weer netjes in de verf te zetten! Misschien is het wat stoffiger dan normaal, vanwege het schuren. En u zult waarschijnlijk ook ‘werk-geluiden’ horen.

Ymere

BOUWPLAATS

Onze bouwplaats (voor materiaalopslag, een schaftkeet, toilet en vuilcontainer) bouwen wij op enkele parkeervakken. Er is gedurende de werkzaamheden dus minder parkeergelegenheid voor bewoners.

STEIGERS: VERBODEN VOOR BEWONERS

Het is niet toegestaan voor bewoners om de steigers te betreden. Zowel tijdens als buiten werktijden.

Werkzaamheden uitgevoerd door Van Wijk

 • Het coaten van de balkonvloeren.
 • Herstellen van houtrot en defecte houten onderdelen.
 • Schilderen van alle houten delen.
 • Het schilderen staalconstructie balkon.
 • Herstellen vloeren entrees.

Pas op: NAT

We gaan alle houten delen schilderen. Het drogen van het schilderwerk duurt een aantal uur (afhankelijk van het weer). Past u op voor uw kleding? Onze schilders plaatsen bordjes om u te waarschuwen.

Verwacht Wat wordt er van mij verwacht

Algemeen

 • Wij vragen u voorzichtig te zijn rondom de plaats van de werkzaamheden. En houd een oogje op uw huisdieren!

Tijdens het opbouwen en afbreken van de steigers

 • Graag een strook van minimaal 3,0 meter rondom het complex vrijhouden.
 • Alle losse spullen (tuinmeubilair, barbecues, plantenbakken, vuilnisemmers, fietsen) tijdelijk verwijderen.
 • Beplanting rondom de gevels graag snoeien en/of verwijderen.
 • Pergola’s en uitbouwen moeten mogelijk tijdelijk verwijderd worden.
 • Tijdens het opbouwen en afbreken van de steigers willen wij u vragen zo veel mogelijk binnen te blijven om ongelukken te voorkomen. Vraag aan de betreffende medewerkers of u veilig de woning kunt verlaten.
 • Parkeer uw auto op voldoende afstand.

Tijdens het reinigen van de gevel

 • Uw ramen, deuren en roosters goed gesloten houden.

T.b.v. de onderhoudswerkzaamheden

 • Zonneschermen/gordijnen (aan de buitenzijde) weghalen.
 • Indien aanwezig, uw satellietschotel verwijderen.
 • Balkons leeghalen.

FAQ Veelgestelde vragen

Moet ik thuis blijven?
Wij hebben uw hulp een paar keer nodig. Bijvoorbeeld om de deur te schilderen of de onderhoudsbeurt aan de ramen uit te voeren. Wij zullen een afspraak met u maken.
Ik ben niet thuis op het afgesproken tijdstip. Wat moet ik doen?
U kunt een nieuwe afspraak maken. De contactgegevens staan verderop vermeld.
Kan ik mijn schotelantenne door jullie laten verwijderen?
Nee. De schotelantenne moet u zelf verwijderen.
Schade?
Schades graag binnen 48 uur melden bij de uitvoerder. Zijn gegevens staan verderop vermeld. Of u kunt het www.vanwijkvgo.nl/evaluatieformulier gebruiken. Wij raden u aan om uw spullen op tijd weg te halen. Wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor de gevolgen als u uw spullen niet weghaalt.
Waar kan ik terecht voor vragen of klachten tijdens de werkzaamheden?
Tijdens het werk kunt u terecht bij onze uitvoerder, zijn contactgegevens staan verderop vermeld.
Een andere vraag?
Voor vragen over de dagelijkse werkzaamheden, voor eventuele suggesties of problemen over de uitvoering kunt u contact opnemen met onze uitvoerder, de contactgegevens staan hieronder vermeld.
Moeten wij tijdens de werkzaamheden thuis zijn?
Wij hebben uw medewerking wel een aantal keer nodig. Dit gaat echter op afspraak, dus als u geen afspraak hebt, hoeft u niet thuis te blijven.
Kan ik mijn schotelantenne door de aannemer laten verwijderen?
Nee, uw zelf aangebrachte schotelantenne mag u zelf voor aanvang van het werk verwijderen.
Waar kan ik terecht voor vragen of klachten tijdens de werkzaamheden?
Tijdens het werk kunt u terecht bij de teamleider, de contactgegevens staan hieronder vermeld.
Wat als er iets is beschadigd?
U kunt eventuele schade binnen 48 uur per mail melden bij onze teamleider Ron Groen. Zijn mailadres staat hieronder. Of u kunt hiervoor dit evaluatieformulier gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk als uw eigendommen beschadigen, als u deze op ons verzoek niet (volledig) hebt ontruimd of verwijderd.

Plattegrond en routing

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken op de volgende dagen / tijdstippen:

Maandag
7:00 - 16:00 uur
Dinsdag
7:00 - 16:00 uur
Woensdag
7:00 - 16:00 uur
Donderdag
7:00 - 16:00 uur
Vrijdag
7:00 - 16:00 uur
Zullen wij u terugbellen?

Contact

Neem direct contact op met hoofduitvoerder Menno Spelbos.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over Van Wijk Vastgoedonderhoud, vul dan hier uw bevindingen in.


U kunt telefonisch een afspraak maken of via onderstaand formulier. Let op, uw afspraak dient nog te worden bevestigd.

Uw contactpersonen we denken graag mee


Kantoor


Menno Spelbos
Hoofduitvoerder

Op locatie


Ron Groen
Teamleider
Download de PDF